back

Lojistik Stratejileri


Lojistik Stratejileri programı, Corona Virüs pandemi dönemi ve Post Corona dönemi için Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı sektörleri Businness Modellerini içeren bir sitedir. Bu sitede, Yeni Normal şartlarında oluşan sorunları, çözümleri ve fırsatları değerlendirmek için Lojistik Stratejileri, Deniz, Hava ve Kara Lojistik Operasyonları, Lojistik sektöründe kullanılacak Yeni Ürün/Hizmetleri ve uygulanacak Yeni Süreçleri, Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Analizleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, R&D Çalışmaları ve Hukuki Konular kanvasları yer almaktadır. Programın tüm özelliklerini incelemek için Demo İstiyorum butonuna basmanızı ve Demo Talep Formunu doldurmanızı öneririz.

YENİ NORMAL LOJİSTİK
STRATEJİLERİ

Lojistik Firmaları yöneticileri ve yönetim kurulları, New Normal iş hayatına en hızlı şekilde adapte olmak için İş Stratejilerini yenilemek zorunda kalmıştır. Hissedarları ve müşterileri tatmin edecek ve diğer yandan şirket personelini riske atmadan hizmet verecek stratejileri oluşturmak işlerin sürdürülmesi açısından önem kazanmıştır. Bu program, Lojistik Firmaları için Strateji Kanvası hazırlamayı oldukça kolay ve pratik hale getirilmiştir.

YENİ NORMAL HAVA
TAŞIMACILIĞI

Lojistik Firmalarının müşterileri salgın nedeniyle kredi bulmakta ve üretim yapmakta sıkıntı çekmektedir. Dolayısyla Hava taşımacılığında iş hacmi düşmüştür. Diğer yandan Lojistik Hizmetlerinin akamadan sürdürülmesi, müşteri için makul ücretlerin oluşturulması oldukça zordur. Lojistik Kanvasları yeni fırsatları, , sorunları ve çözümlerini bir arada gösteren ve Lojistik şirket yöneticilerini sonuca ulaştırmaya yardımcı olan bir araçtır.

NEW NORMAL DENİZ
TAŞIMACILIĞI

Lojistik Firmalarının müşterilerilri salgın nedeniyle üretim yapmakta sıkıntı çekmektedir. Bazı ülkelerden ithalat yapmak da zorlaşmıştır. Dolayısyla Deniz taşımacılığında iş hacmi düşmüştür. Ayrıca, Gemi adamlarının karantinaya sokulması riski ve makul fiyatla satış yapmak gibi önemli sorunlar ortaya çıkmıştır.Bu program, yeni fırsatları, , sorunları ve çözümlerini bir arada gösteren ve Lojistik şirket yöneticilerini sonuca ulaştırmaya yardımcı olan bir araçtır.  

YENİ NORMAL KARA
TAŞIMACILIĞI

Lojistik Firmaları için çalışan TIR sürücülerin virüsten korunması, karantina riski, maliyetlerinin artması vb sorunlar salgın ile birlikte ortaya çıkmış olan ek sorunlardır. Karlı kara taşımacılığı yapmak, oldukça zor hale gelmiştir. Ancak, şehir içi paket taşıam işinde büyük bir artış olmuştur. Bu program yeni fırsatları, , sorunları ve çözümlerini bir arada gösteren Lojistik şirket yöneticilerini sonuca ulaştırmaya yardımcı olan bir araçtır.   

YENİ ÜRÜN VE
YENİ HİZMETLER

Lojistik Firmaları mevcut hizmetlerini ve iş süreçlerini New Normal şartlara uyarlamak zorundadır. Ayrıca, Lojistik Firmalarının kar etmesi yeni ürün ve yeni süreçler geliştirmesine bağlıdır. Kargo taşımacılığı için Yeni Mobil uygulamalar geliştirilmesi ve bilgi güvenliği tedbirlerinin arttırılması, fraud önleyici süreçlerin kullanılması çok önemlidir. Bu programda yer alan Yeni Ürünler ve Yeni Süreçler kanvası Loistik Firma uöneticilerine karlığını arttırma konusunda yardımcı olacaktır.

YENİ NORMAL FİNANS
YÖNETİMi

New Normal dönemde, iş ortamının kuralları değişmiştir. Lojistik sektöründe özünde karmaşık olan ödeme, tahsilat, finans yönetimi süreçleri daha karmaşık hale gelmiştir. Kaynak bulunması zorlaşmış ve personel ücretleri, operasyon giderleri artmaktadır. Bu konuda sorunlara çözüm bulmak için ciddi analizler yapılıp, marjinal Detaylar incelenmelidir. Bu program, sorunları ve çözümlerini bir arada görüp, Lojistik şirket yöneticilerini sonuca ulaştıracak bir uygulamadır.

NEW NORMAL RISK
MANAGEMENT

New Normal dönemi disaster durumu olarak nitelendirmek ve dataylı Disaster Recovery (DR) ve Business Continity Planları (BCP) geliştirmek gerekir. Bu planların uygulanabilir olması şarttır. Lojistik Firmalarının kriz yaşamamak için finansal ve operasyonel risklerini takip ve kontrol için yazılım kullanmaları gerekmektedir. Bu program kullanılarak hazırlanan DRP ve BCP çalışmaları, planların uygulanmasında görev alacak yöneticilere ve çalışmalara yardımcı olacaktır.  

COST AND PROFIT
MANAGEMENT

New Normal dönemde virüs öncelikle Lojistik Firmalarının ve müşterilerin sağlığı için önemli bir tehdittir. Bu nedenle, salgın lojistik operasyonlarını tehdit etmektedir. Korona virüsün semptomlarının geç görülmesi, ziyaret edilen müşterilerin satış personeline virüs bulaştırma ihtimali, satış operasyonlarını karmaşık hale getirmektedir. Bu program ile hazırlanan kanvaslar sorunların analizi ve çözüm bulunması konusunda Lojistik Şirketleinin yöneticileri için oldukça yararlı olacaktır.  

COMPLIANCY VE AUDIT
MANAGEMENT

New Normal dönemde, personel sağlığı vb ulusal ve uluslar arası yeni standartlar ve regülasyonlara uymak zorunluluğu öne çıkmıştır. Salgın döneminin yarattığı kaotik ortam şirket çindeki bilgileri dışarı sızdırma, dolandırıcılık teşebbüslerini arttıracak ve Şirket Yöneticileri olumsuz durumlarla karşılaşacaktır. Bu nedenle, şirket içinde denetim süreçlerinin aktif olarak çalştırılması gerekir. Bu program, yeni standarlara uyum ve iç çalışmalarını yönetmek için Lojistik Şirketleinin yöneticileri için oldukça yararlı olacaktır.  

NEW NORMAL HR AND
R&D STRATEGIES

New Normal dönemde, Lojistik Firmalarının insan kaynakları personel yönetiminde etkin, etkili yöntemler uygulamak zorundadır. Korana pozitif çıkan personeli için yedek kadro ve alternatif çözümler bulmalı, özellikle pazarlama ve satış çalışmarının aksatmamalıdır. Personele düzenli olarak Korona testi yapılmasını sağlamalıdır. Diğer yandan Lojistik Firmaları müşterilerinin yeni dönemdeki ihtiyaçlarını, müşteri davranış şeklini araştırmalı ve şirket karlılığı arttıracak R&D çalışmaları yapmalıdır.  

NEW NORMAL HUKUKSAL
KONULAR

New Normal dönemde regülasyonlardaki değişiklikler, müşterilerin borçlarını ödeyememesi, cayma hakkı, mücbir neden vb taleplerde bulunması, artacaktır. Lojistik Firmaları hukukçuları kanun ve yönetmelikleri uygulamak konusunda sıkıntı yaşayacaktır. Lojistik Firmaları alacaklarını tahsil etmesi zorlaşacaktır. Diğer yandan yurt dışı organizayon ile yapılan sözleşmelerdeki mücbir neden uygulanması konuları gözden geçirilme ve gerekirse uzman hukuçıulardan danışmanalık alınmalıdır.  

CRISIS MANAGEMENT
BUSINESS CONTINUITY

New Normal dönemi ile birlikte, Kriz Yönetimine geçilmiştir. Kriz uzun bir süre müşterilerine ve Lojistik Firmalarıne sıkıntılı günler yaşatacaktır. Müşteri tarafında iflas ve konkordatoların artması, Salgının global olması, Lojistik Firmalarının dış kaynak bulmasını da zorlaştıracaktır. Bu katostrofik durumdan kurtulmak için Lojistik Firmaları küçülmeyi tercih edecek, personel sayısını azaltacak ve aktif şekilde Business Continuity yöntemlerini uygulayacaktır.  

glogo GELİŞİM BİLGİSAYAR LTD.

 • Gelişim Bilgisayar Ltd'de iş modelleri ve iş stratejileri konusunda yazılım geliştiren akademisyenlerin bir kısmı, Boğaziçi Üniversitesinden yakın arkadaşlarım. Lojistik iş kolu için geliştirdikleri kanvasları beğendim. Umarım bu gibi değerli çalışmaları diğer iş kolları için hazırlar ve kitap olarak yayınlarlar. Bu tür kanvas .çalışması Lojistik sektöründe CEO, CFO, COO seviyesindeki yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri için faydalı bir çalışma niteliğindedir.

  Erhan T...,CEO, Yönetim Kurulu Başkanı, .......
 • Lojistik Stratejileri uygulamasını geliştiren yazılım ekibi Boğaziçi Üniversitesinden yakın arkadaşlarım. Strateji, iş modeli ve yazılım geliştirme konularında üst seviyede bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişiler. Bu uygulanyı inceldeim ve kendi şirketime özel bir starteji kanvasi hazırlatıp, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, yeni normal şartlar ile ilgili sorunları ve kendi iş alanımıza önümüze çıkan fırsatları tartıştık. Etkin ve yararlı bir yönetim kurulu toplantası oldu.

  Şükrü Demirer, CEO, Yönetim Kurulu Başkanı, Çözüm Holding
 • Kanvaslar, benim yıllardır Boğaziçi Üniversitesinde verdiğim derslerde öğrencilere aktarmaya çalıştığım şirket yönetimi ve stateji geliştirme vb konuları ile örtüşmektedir. Program, gerçek hayatta kulanılacak bir Stratejik ve taktik kararların uygulanması, ayrıca işlerin takip ve kontrolu açısından efektif bir uygulama. Bu programın Lojistik sektöründeki yöneticilerinin işine yarayacağına inanıyorum. Gelişim Bilgisayar Ekibini, bu çalışma nedeniyle tebrik ederim.

  Orhan M....., ....... ..... .., .........

1 KULLANICI

3,000USD Yıllık Ücret + KDV

 • Maks. 1 Kullanıcı Sınırlı

YILLIK ÜCRET + KDV

5 KULLANICI

5,000USD Yıllık Ücret + KDV

 • Maks. 5 Kullanıcı Sınırlı

YILLIK ÜCRET + KDV

10 KULLANICI

8,000USD Yıllık Ücret + KDV

 • Maks. 10 kullanıcı Sınırlı

YILLIK ÜCRET+ KDV

BANKAYA ÖZEL SİSTEM

12,000USD Lisans Ücreti + KDV

 • Sınırsız Kullanıcı

LİSANS ÜCRETİ + KDV

İLETİŞİM FORMU

Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarını okudum anladım. Bu formda girdiğim kişisel verilerimi benimle iletişim kurmanız için ve ayrıca bu sitede kullanmanız için izin veriyorum. Yukarıdaki kutuyu işaretlediğiniz zaman GÖNDER butonu aktif hale gelecektir.

Gelişim Bilgisayar Ltd., Koşuyolu, Sabitbey Sk. No:7 34718 Kadıköy/İstanbul / Istanbul, Telefon: +90 216 3569756 E-Mail: info@gelisim.net
© Telif Hakları Ağanoğlu Hukuk Bürosuna aittir.

 
Kullanıcı Sözleşmesi
Duyurular
Veri Güvenliği
Gizlilik Sözleşmesi